Veranderen door te luisteren

Op bezoek bij MOS Accountants & Adviseurs ontdekken we wat er gebeurt als je gehoor geeft aan de input van je medewerkers en de wensen van de klant.

Dit is MOS Accountants

De naam MOS Accountants & Adviseurs is een samenvoeging van de achternamen van de oorspronkelijke oprichters Manders, Oomen en Spitters. Het kantoor is in 1983 opgericht en bestaat dus al ruim 36 jaar. Inmiddels zijn de oprichters uitgetreden en zijn er momenteel 4 vennoten die de huidige directie voeren. In 2020 fuseren MOS Accountants en Fl!ink Accountants & Fiscalisten en gaan zij samen verder onder de naam van MOS Accountants. Vanaf dat moment werken er bij elkaar 50 medewerkers verspreid over 3 vestigingen en wordt Raph van den Dungen aan de directie toegevoegd. DizzyData spreekt met Joost Botermans en Christian van Herwijnen die in 2016 vanuit hun functie als accountants in dienst bij MOS Accountants zijn toegetreden tot de maatschap. Zij houden zich voornamelijk bezig met veranderingen in de organisatie, want “veranderen is noodzakelijk.”

Veranderen door te luisteren

Informatie is sneller beschikbaar en wordt sneller verwerkt, het rechtstreekse gevolg van automatisering en digitalisering. Mede door DizzyData worden administraties sneller verwerkt, wat nieuwe kansen biedt voor haar klanten.

“Als we zo doorgaan zijn we in 2020 voor de start van de zomervakanties voor 90% klaar met de jaarrekeningen van onze klanten.” 

Door te luisteren naar de eigen medewerkers en de behoefte van de klant te peilen wordt de tijd die resteert waardevol besteed. Meer klanten aantrekken is een oplossing, maar ook zij willen graag tijdig over hun cijfers en aangiften beschikken. Meer klanten zijn daarom per definitie niet de oplossing om de uitdaging van beschikbare uren het hoofd te bieden.

Download Ebook: De échte redenen waarom jouw kantoor moet veranderen.

  • Indien je op download klikt, ga je akkoord met de
    privacy voorwaarden.
Lees meer over de invloed van veranderende klantbehoeften op het accountantskantoor. Download het E-book :"De échte redenen waarom jouw kantoor moet veranderen"
Van administrateur naar adviseur

De medewerkers van MOS Accountants krijgen de vrijheid  en worden gefaciliteerd om hun ideeën te delen. Vooral de MKB Adviseurs hebben daarin een grote rol, want zij werken vaak op locatie bij de klanten en horen zodoende wat er bij de klanten speelt. Door deze ideeën in nieuwe business concepten te gieten verandert hun rol als accountant, van administrateur naar adviseur.

Joost noemt een voorbeeld van een klant die vond dat de jaarrekeningen te laat werden afgewerkt. Dat belemmerde hem in zijn bedrijfsvoering. Zodanig dat hij besloot zelf de jaarrekening op te maken. Voor Joost is dat een trigger geweest om de administratie van de klant geheel te automatiseren. De informatie wordt nu wekelijks verwerkt en realtime aan de ondernemer aangeboden, die nu zijn handen vrij heeft om écht te ondernemen. 

Door dergelijke signalen is MOS Accountants meer naar de toekomst gaan kijken. Je hoort dan waar de ondernemer wakker van ligt en wat hem bezig houdt. Zo bleek dat veel ondernemers diverse persoonlijke (fiscale) vraagstukken hebben welke regelmatig bij andere partijen worden weggelegd. Eén van de MKB Adviseurs besloot daarop veel voorkomende aandachtspunten vast te leggen in een template welke in diverse deelgebieden is opgedeeld. Met dit template stimuleert zij haar collega’s het gesprek aan te gaan met de ondernemer over werk/privé en met name de toekomst. Daarmee komen de aandachtspunten en uitdagingen van de ondernemer sneller aan het licht en kan MOS Accountants hen daarin snel van advies voorzien.

Maar niet alleen de werkgever heeft persoonlijke (fiscale) vraagstukken. Dat geldt tevens voor de werknemers van de klanten van MOS Accountants. Speciaal voor deze groep mensen is het Zorgteam geïntroduceerd.  

Het Zorgteam

Twee MKB Adviseurs, ervoeren op locatie bij klanten dat er steeds vaker werknemers bij hen aanklopten om persoonlijke (fiscale) vragen te stellen: Hoe ga ik om met schenkingen? De rentevast periode van mijn hypotheek is verlopen wat kan ik het beste doen? Hoe ga ik om met alle Toeslagen van mij en mijn familieleden? etc.

“Binnen het MKB spelen legio persoonlijke (fiscale) vraagstukken die wij als accountant door onze ervaring en actuele kennis relatief makkelijk kunnen beantwoorden maar waarvoor de MKB ondernemer de specifieke kennis niet in huis heeft. Wij kunnen hen van die kennis voorzien. Daar laten we het MKB van mee profiteren.“

Zo besloot MOS Accountants haar medewerkers namens de ondernemer aan het personeel beschikbaar te stellen. Met andere woorden: de werkgever stelt, tegen betaling, maximaal een uur beschikbaar aan zijn personeel om persoonlijke (fiscale) vraagstukken bij de MKB Adviseur neer te leggen. Wanneer het personeelslid de deur uitloopt, heeft hij of zij een advies op de gestelde vraag.  De ondernemer is daar enorm mee geholpen, want je voorkomt dat medewerkers minder productief zijn omdat ze met deze zorgen rondlopen. Het Zorgteam bestaat uit verschillende collega’s met elk hun expertise. Afhankelijk van het onderwerp van de sessie kan één van de MKB Adviseurs worden ingezet.  

Middelen om te voldoen aan de behoefte van de klant

Kortom automatisering, digitalisering en standaardisering helpt MOS Accountants tijd te besparen en te voldoen aan de behoeften van hun klanten. Door goed naar de medewerkers te luisteren worden de klantbehoeften in kaart gebracht en worden nieuwe concepten ontwikkeld om waardevolle invulling te geven aan de gewonnen tijd. 

Download Ebook: De échte redenen waarom jouw kantoor moet veranderen.

  • Indien je op download klikt, ga je akkoord met de
    privacy voorwaarden.
Ontdek wat er van jouw accountantskantoor wordt verwacht. Lees het in ons E-book :"De échte redenen waarom jouw kantoor moet veranderen"