7 competenties voor de MKB accountant als adviseur.

Het is geen nieuws onder de zon dat het accountancy vak verandert. Dat geldt niet alleen voor de back-office (automatisering, digitalisering) maar ook voor de front-office. Van medewerkers in de front-office wordt steeds meer verwacht dat zij een adviserende rol aannemen en daarmee worden er ook andere competenties van hen gevraagd. Over welke competenties en vaardigheden moet de MKB accountant als adviseur beschikken? We zochten het voor je uit en vonden 7 competenties voor de MKB accountant als adviseur:

De MKB accountant als adviseur…..heeft projectmanagementvaardigheden

Bij een adviesopdracht, en zeker bij die van grotere omvang, komen verschillende kennisgebieden en disciplines bij elkaar. Men kan niet verwachten dat een accountant over al deze specifieke kennis beschikt en daarom is het niet vreemd dat hij door interne – of externe specialisten wordt ondersteund. Het gaat om een multidisciplinaire aanpak. Om de kwaliteit van de opdracht te waarborgen en deze binnen de gestelde doelen qua tijd en budget te realiseren moet de accountant over de nodige projectmanagement vaardigheden beschikken.

De MKB accountant als adviseur…..beschikt over de nodige zelfkennis

Naarmate de adviesopdrachten van grotere omvang worden en een multidisciplinaire aanpak vereisen wordt ook de mate van zelfkennis van de accountant belangrijker. Welke advieswerkzaamheden kan hij vanuit zijn deskundigheid uitvoeren? En vooral welke niet? De bewustwording van limieten of beperkingen in eigen kennis en kunnen kan niet volledig zelfstandig worden gecreëerd. Opdrachtgevers en met name collega’s kunnen de accountant hierbij helpen.

De MKB accountant als adviseur…..kan omgaan met weerstanden

Het advies van een accountant brengt veranderingen teweeg. En wie verandert kan rekenen op weerstand. Voor de accountant als adviseur is het relevant weerstanden te herkennen en er goed op te reageren. Hij is in staat verschillende stijlen toe te passen om weerstanden weg te nemen.

De MKB accountant als adviseur…..kan goed luisteren

Het is aan de accountant om te achterhalen wat de klant écht nodig heeft. Luistervaardigheden zijn daarin essentieel. Horen en begrijpen wat de ander zegt, maar ook niet zegt en doorvragen om de vraag achter de vraag te achterhalen. Alleen zo kan hij het advies goed laten aansluiten op de wensen van de klant.

De MKB accountant als adviseur…..is analytisch ingesteld

De accountant krijgt steeds meer data of informatie tot zijn beschikking. Het is daarom van essentieel belang dat hij over analytisch vermogen beschikt om op basis van al deze informatie een helder advies te formuleren.  Je ziet snel de kern van een vraagstuk, weet hoofd – en bijzaken van elkaar te scheiden, je kan snel verbanden en relaties leggen etc.

De MKB accountant als adviseur…..is goed in het onderhouden van relaties

De basis van een goed advies is wederzijds vertrouwen. De klant moet zich uitgenodigd voelen om werk en privé met jou als trusted advisor te delen. Daarom moet de accountant over goede relationele vaardigheden beschikken. Dit houdt in dat hij je positief benadert en respect – en oprechte interesse toont.

De MKB accountant als adviseur…..kan zich goed in andere inleven

Het onderhouden van relaties vereist ook emotionele intelligentie. De accountant moet zich kunnen inleven in de ondernemer ook als persoon. Het helpt je de (persoonlijke) belangen, drijfveren en wensen van een ander te begrijpen. Stel je eens voor wat het met de waarde van het advies voor de ondernemer doet als je deze zaken daarin meeneemt.

Het ontwikkelen van deze competenties vereist veel kennis en ervaring van de accountant. Competenties die hij opdoet middels cursussen, trainingen en opleidingen maar voornamelijk ook door gewoon te doen. Maar waar haal je als accountant de tijd vandaan om je deze competenties eigen te maken? Ontdek het in ons e-book met 3 tips om piekdrukte te voorkomen.

 

Download e-book

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *